Francie: Odstranění nebezpečných rozpouštědel z analýzy zpětně získaných materiálů v odvětví oprav a výstavby komunikací

Keywords:
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019
Oceněná organizace 

Společnost Eiffage Infrastructures se věnuje výstavbě a údržbě komunikací ve Francii. Laboratorní technici společnosti analyzují velké množství vzorků asfaltu z 35 milionů tun asfaltu, který je každoročně získán zpět z komunikací v celé zemi, s cílem rozhodnout, zda může být znovu použit. Až do nedávna zahrnovaly tyto rozbory použití organického rozpouštědla, které je klasifikováno jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, což ohrožovalo tisíce pracovníků.

Společnost vyvinula a přijala inovativní metodu Analysis Safe (Analýza bezpečně), která zcela odstranila použití organických rozpouštědel a je také rychlejší, díky čemuž je chráněno zdraví pracovníků i životní prostředí a zároveň se šetří čas, peníze a zdroje.

Stáhnout in: en | fr | sk |