Factsheet 87 - Různorodost pracovní síly a hodnocení rizik: Zahrnut by měl být každý Shrnutí zprávy agentury

Keywords:

Různorodost a její řízení na pracovišti je dnes v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci důležitým tématem. Různorodost však byla jen zřídkakdy posuzována z hlediska hodnocení rizik. Praktické nástroje hodnocení rizik, které berou v úvahu specifická rizika, jimž čelí například zdravotně postižené osoby, migrující pracovníci, starší pracovníci, ženy a dočasní pracovníci, jsou stále vzácné.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |