Factsheet 83 - Správná praxe pri prevenci rizik pro mladé pracovníky – souhrn zprávy
23/09/2009 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 83 - Správná praxe pri prevenci rizik pro mladé pracovníky – souhrn zprávy

Keywords:BOZP a mladí lidé, Hodnocení rizik

U mladých pracovníku existuje z mnoha duvodu castejší riziko pracovního úrazu. Mladí pracovníci jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vedomi rizik, nemají dostatecnou odbornou zpusobilost a vzdelání; nejsou si vedomi svých práv a povinností zamestnavatelu v oblasti bezpecnosti práce a ochrany zdraví pri práci (BOZP), obávají se hovorit nahlas o problémech a snaží se zavdecit svému novému zamestnavateli. Z techto duvodu je treba je umístit na bezpecná a vhodná pracovní místa, která odpovídají jejich odborné zpusobilosti a duševním a fyzickým schopnostem, a zajistit pro ne odpovídající školení a dohled.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu