E-fact 72: Nástroje pro nakládání s nanomateriály na pracovišti a preventivní opatření
19/06/2013 Typ: Elektronická fakta 18 strany

E-fact 72: Nástroje pro nakládání s nanomateriály na pracovišti a preventivní opatření

Keywords:Nebezpečné látky, Vznikající rizika, Nanomateriály, Hodnocení rizik

Po stručném úvodu k nanomateriálům a rizikům pro bezpečnost a ochranu zdraví, která nanomateriály představují pro pracovníky, tato elektronická fakta popisují a srovnávají řadu nástrojů, které mohou zaměstnavatelé spolu se zaměstnanci použít k řízení těchto rizik na pracovišti, a podrobnosti doporučených preventivních opatření.

Stáhnout in:CS | DE | EN | ES | FR | IT | LV | NL | NO

Další publikace k tomuto tématu