Podněty k diskusím o muskuloskeletálních poruchách na pracovišti

Keywords:

Podněty k diskusím lze použít k usnadnění skupinových diskusí na pracovišti nebo během školení. Obsažené scénáře jsou určeny pro pracovníky vykonávající úkoly, které mohou způsobovat muskuloskeletální poruchy, a pro jejich vedoucí a nadřízené.

Uvedený zdroj podporuje také potřebu rychlé a účinné komunikace mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným o problému s pohybovým aparátem.

Stáhnout in: de | el | en | fi | fr | hr | is | lt | nl | no | pl | pt | sk | sl | sv |