Souvislosti a opatření v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích v EU – projekt SESAME

Keywords:

Tato zpráva poskytuje kritický přehled situace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích. Zdůrazňuje nejenom význam mikropodniků a malých podniků pro ekonomiku a společnost obecně, ale také skutečnost, že panují značné a opodstatněné obavy ohledně BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Existuje značné množství údajů, které poukazují na větší riziko vážných zranění a smrtelných úrazů v mikropodnicích a malých podnicích než ve větších organizacích. Zpráva se zabývá hlavními důvody této situace i omezenými zdroji mikropodniků a malých podniků a jejich postavením v ekonomice. Poukazuje též na značné mezery ve stávajících poznatcích, jejichž zaplnění by mohlo pomoci zlepšit opatření v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Stáhnoutin: en