Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Posílení postavení mládeže: podpora zelených dovedností pro udržitelnou budoucnost

Image

© Edy - stock.adobe.com

Při příležitosti Mezinárodního dne mládeže, který připadá na 12. srpna 2023, oslavujeme obrovský potenciál mladých lidí k utváření zelenější, udržitelnější a zdravější budoucnosti pro všechny. 

Zahájení zelené a digitální transformace vyžaduje holistický přístup k vybavování mladých generací zelenými dovednostmi a ke stanovení priorit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Zelené iniciativy často zahrnují práci s novými technologiemi, materiály a postupy, což na pracoviště přináší nová rizika. Začlenění zásad BOZP do rozvoje zelených dovedností zajišťuje, že mladí lidé dokáží prosazovat udržitelnost a zároveň zajišťovat svou bezpečnost a ochranu zdraví.

Téma celosvětové kampaně je v souladu s cíli Evropského roku dovedností, který má pomoci rekvalifikovat lidi pro digitální a zelené technologie.

Oslavte Mezinárodní den mládeže 2023. Zapojte se!

Navštivte internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, kde naleznete celou řadu zdrojů týkajících se řízení digitálních technologií při práci.

Seznamte se také s naším projektem OSHVET, jehož cílem je začlenit BOZP do odborného vzdělávání a přípravy.