Kampaně Zdravé pracoviště

Sdělení kampaní Zdravé pracoviště zní: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás.“ Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Pomáháme vám podporovat BOZP poskytováním praktických příruček a nástrojů. Součástí každé kampaně je také soutěž Ceny za správnou praxifilmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Tyto kampaně jsou v současné době nejrozsáhlejší svého druhu na světě. Přidejte se k nám a budete moci použít náš on-line soubor nástrojů kampaně v oblasti BOZP k uspořádání vlastní kampaně.