You are here

Publikationer
20/11/2015

Framtidens arbete: robotteknik

Framtidens arbete: robotteknik

Att använda maskiner på arbetsplatsen är inget nytt. Ursprungligen byggdes robotar för att utföra enkla arbetsuppgifter, men med dagens artificiella intelligens kan de även ”tänka”. I den här artikeln beskrivs den nuvarande användningen av robotar och intelligenta maskiner. Artikeln ger också prognoser över hur omfattande användningen av robotteknik kommer att bli i framtiden, och diskuterar arbetsmiljöeffekterna på området. Historien har visat att ny teknik innebär nya fördelar, kostnader, möjligheter och hot, och ett europeiskt samarbete kan bidra till att hantera dessa utmaningar.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SV