You are here

Publikationer
20/06/2007

Factsheet 70 - Unga arbetstagare – fakta och siffror. Exponering för risker och hälsoeffekter

Factsheet 70 - Unga arbetstagare – fakta och siffror. Exponering för risker och hälsoeffekter

I detta faktablad sammanfattas en rapport från riskcentrumet om unga arbetstagare. Denna publikation syftar till att granska de faror som unga arbetstagare utsätts för i arbetet och konsekvenserna av denna exponering på både kort och lång sikt. Detta görs genom analys av statistik och studier, och genom utvalda fallstudier av förebyggande åtgärder. Många av de sektorer och yrken där unga människor är sysselsatta kännetecknas av höga olycksrisker och exponering för många faror på arbetsplatsen. Särskilda riktade åtgärder måste vidtas i utbildningen liksom i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Detta faktablad tillhandahåller vissa rekommendationer.

Beställ ett tryckt exemplarEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV