You are here

Publikationer

Våra publikationer omfattar alltifrån ingående forskningsrapporter till e-faktablad på olika teman som är tänkta att användas på arbetsplatserna. Det kostar inget att ladda ner dem. I biblioteket kan du göra sökningar utifrån typ av publikation eller nyckelord. Du kanske också vill prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev som ges ut en gång i månaden – det gör det enkelt att hålla sig uppdaterad om arbetsmiljöfrågor.

Programming Document 2019-2021
05/02/2019
Each year, EU-OSHA’s Executive Director prepares and the Management Board adopts a programming document setting out the Agency’s three-year rolling...
Downloadin:EN
Varnings- och vaktsystem: SUVA, Schweiz
17/12/2018
Den här artikeln är en i en serie om fem djupstudier av varnings- och vaktsystem för att upptäcka, övervaka och förebygga nya arbetsrelaterade...
Downloadin:EN