Att arbeta med kroniska belastningsbesvär

Keywords:

Det här informationsbladet ger en enkel beskrivning av kroniska reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar och betonar hur viktigt det är att personer med sådana sjukdomar får hjälp så att de kan fortsätta arbeta eller kan återgå till arbetet genom arbetsplatsanpassningar – i synnerhet med tanke på att denna typ av sjukdomar blir vanligare ju äldre arbetstagarna blir.

Bladet beskriver också hur arbetsgivarna kan ta itu med utmaningarna som de här sjukdomarna innebär, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder, effektiv riskbedömning, öppen dialog och tidigt ingripande.

Dessutom ingår det praktiska exempel på enkla arbetsplatsanpassningar, varav vissa kan vara till nytta för hela företaget.

Ladda ner in: bg | cs | de | el | en | es | fr | it | pl | pt | sl |