Arbetstagarundersökning om exponering för riskfaktorer för cancer

Keywords:

Denna projektöversikt introducerar en ny och innovativ undersökning om arbetstagares exponering för riskfaktorer för cancer i Europa. Det finns brist på tillförlitliga och jämförbara uppgifter om exponering för riskfaktorer för cancer på arbetsplatserna och den nya undersökningen har som syfte att fylla i dessa informationsluckor om ett av de största arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa.

Undersökningen kommer att följa samma modell som i den australiensiska studien av exponering på arbetet och använda en webbaserad applikation för att bedöma exponering på arbetet baserat på arbetstagarnas arbetsuppgifter (OccIDEAS).  Till en början kommer den att genomföras på ett brett representativt urval i sex EU-medlemsstater och de första resultaten förväntas vara klara under 2023.

Ladda ner in: de | en | es | fi | fr | hu |