Genomförbarhetsstudie om utarbetandet av en datorstödd telefonundersökning för att uppskatta arbetstagares exponering för cancerframkallande ämnen inom Europeiska unionen

Keywords:

Exponering för cancerframkallande ämnen kan leda till cancer. Detta är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Tillförlitliga uppgifter om exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen är avgörande för europeiska arbetstagares säkerhet och hälsa. I denna rapport presenteras resultaten av en studie om möjligheten att genomföra en undersökning, grundad på en framgångsrik australisk undersökning, där information från arbetstagare samlas in om sådan exponering. Ett algoritmbaserat system skulle användas för att bedöma exponering inom EU baserat på insamlade data.

Studien visade att den australiska undersökningen med rimlig investering i tid och pengar skulle kunna anpassas för användning inom EU. 

Ladda ner in: en