AI-stödd arbetsledning – Från teknisk utveckling till konsekvenserna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet

Keywords:

AI-tekniken håller på att förändra hur vi arbetar och hur våra arbetsrelationer ser ut. I detta diskussionsunderlag kartläggs den AI-baserade tekniken för arbetsledning och dess användning per sektor genom analys av patentdata och innehåll.

En mätningsbaserad metod presenteras, som kan användas för att undersöka den här teknikens inverkan på arbetstagare, arbetsuppgifter och funktioner. Resultaten pekar på de negativa effekter som AI-baserad arbetsledning kan ha för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Undersökningen visar också att endast en mycket liten del av patenten syftar till att förbättra arbetstagarnas välbefinnande, vilket visar på ett bristande intresse hos företagen att använda denna typ av teknik i arbetsmiljöförbättrande syfte.

Ladda ner in: en