Obemannade luftfartyg: arbetsmiljökonsekvenser

Keywords:

Obemannade luftfartyg används allt oftare inom alla sektorer på grund av sina särskilda egenskaper och i förhoppning om effektivare arbetsprocesser. Att införa dessa luftfartyg på arbetsplatserna innebär dock också utmaningar för arbetsmiljön.

I detta diskussionsunderlag undersöks frågor som rör ämnet, och forskningsluckor identifieras i syfte att utveckla litteraturen om arbetsmiljöfrågor och konsekvenser för arbetstagare som kommer i kontakt med obemannade luftfartyg. Till berörda parter ges rekommendationer som syftar till att lösa arbetsplatsproblem och som också kan förhindra att utvecklingen på området bromsas upp.

Ladda ner in: en