Ändrade arbetsuppgifter för podiatriker med nackproblem

Keywords:

En podiatriker i 40-årsåldern har haft nackproblem i åtta års tid. Hennes arbete har förvärrat tillståndet eftersom hon måste inta obekväma ställningar och förflytta patienter. Denna fallstudie lyfter särskilt fram sådana ändringar som har gjorts av hennes vanligaste arbetsuppgifter, och som kommer att göras, för att hon ska kunna arbeta utan att ha ont.

Hon har talat öppet om sin diagnos med sina kollegor och sin närmaste överordnade och fått råd om hur hon kan arbeta säkert och rullstolar som underlättar förflyttningar av patienter. En utvärdering håller även på att genomföras av hennes arbete vid bildskärm. Fortlöpande stöd och planer på anpassningar av arbetsplatsen gynnar såväl arbetstagaren som organisationen.

Ladda ner in: en