Analys av fallstudier om att arbeta med kroniska belastningsbesvär

Keywords:

Denna rapport innehåller åtta fallstudier där personer med kroniska belastningsbesvär har kunnat återgå till arbetet efter sjukfrånvaro eller fortsatt att arbeta trots sina besvär. Syftet med studierna är att undersöka hur dessa arbetstagare, som kom från olika organisationer, sektorer och EU-länder, har upplevt situationen för att kunna fastställa god praxis.

Tidiga insatser, stöd från chefer och kollegor samt öppen kommunikation är några av de viktiga framgångsfaktorer som framkommer i fallstudierna. Ofta behövdes det bara mindre åtgärder för att personerna skulle kunna fortsätta arbeta. I analysen undersöks också möjligheten att överföra insatserna till andra organisationer och nyttan av att behålla erfaren personal.

Ladda ner in: en