Styrning av leveranskedjan inom byggbranschen: Kundledd arbetsmiljöreglering inom komplexa byggprojekt

Keywords:

Byggbranschen har ett av de högsta antalen arbetsrelaterade olyckor med och utan dödlig utgång inom EU. Den inneboende komplexiteten i de icke-linjära leveranskedjorna inom branschen har lett till att fokus förskjutits mot kunderna, som kan få nya möjligheter att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren med stöd av regeringar och beslutsfattare. I detta policydokument används två exempel på företagspraxis för att illustrera den kundstyrda regleringen, och man belyser de nuvarande rutinerna samt deras praktiska konsekvenser och potentiella fördelar.

Ladda ner in: en | fr | lt | mt | pt |