Styrning av leveranskedjan inom jordbruket: Standarder och revisioner för att förbättra arbetsmiljön inom den europeiska jordbruksbaserade livsmedelssektorn

Keywords:

Arbetsmiljöriskerna inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn kan bland annat omfatta långa arbetsdagar, låg lön, ett tufft psykosocialt klimat samt fysiska faror i samband med tunga lyft, repetitivt arbete och jordbrukskemikalier. Vikten av certifiering och standarder understryks av den omfattande regleringen av sektorn och det faktum att införlivandet av arbetsmiljöaspekterna i leveranskedjan styrs av avtal. I detta policydokument beskrivs certifieringens och standardernas potentiella arbetsmiljöfördelar samt nuvarande begränsningar och den roll som regeringarna och beslutsfattarna kan spela för att förbättra dem.

Ladda ner in: de | en | fr | mt | pt |