Summary - Smarta digitala övervakningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: användningsområden och utmaningar

Keywords:

Är de till hjälp? Kan de användas förebyggande? När man står inför något nytt är det viktigt att göra en avvägning mellan för- och nackdelar, och de nya systemen för övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är inget undantag. Denna forskningsöversikt bygger på en djupgående analys av utmaningarna och möjligheterna med de nya systemen. I den ges förslag på en arbetsdefinition, med åtskillnad mellan proaktiv och reaktiv arbetsmiljöövervakning.

Översikten beskriver metoder som fungerar och sådana aspekter som fortfarande behöver vidareutvecklas. Den ger underlag för beslutsfattare, forskare och företag och betonar vikten av arbetstagardeltagande och en människocentrerad utformning.

Ladda ner in: en