Sammanfattning – Förebyggande politik och praxis. Metoder för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär

Keywords:

Som en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns projekt ”Översikt över forskning inom och politik och praxis för arbetsrelaterade belastningsbesvär” genomförde projektgruppen en uttömmande analys av policyer för förebyggande av belastningsbesvär i ett antal länder. Syftet var att få bättre förståelse för under vilka omständigheter som strategier och åtgärder för att hantera detta mycket vanliga arbetsrelaterade problem är effektivast.

I rapporten beskrivs 25 politiska initiativ samt en ingående analys av sex länder med olika strategiska metoder för att förebygga belastningsbesvär. Resultaten omfattar bland annat identifierade brister i uppgifter och utvärdering samt framgångsfaktorer som framträder i analysen.

Ladda ner in: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |