Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Smarta digitala övervakningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: arbetsplatsresurser för utformning, utrullning och användning

Keywords:

Företag med en stark säkerhets- och hälsokultur är mer benägna att identifiera faror och vidta åtgärder för att förebygga dem. De nya systemen för övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen använder sig av digital teknik för att bedöma risker och minimera skador. Men i detta sammanhang är information nyckeln till framgång.

I denna rapport undersöks betydelsen av arbetsplatsresurser – från information om ändamålet med ett nytt system för övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen till anpassningar i samband med utrullningen och ergonomiska handledningar. Exemplen på bästa praxis beskriver olika sätt att framgångsrikt integrera dessa övervakningssystem på arbetsplatsen. 

Ladda ner in: en