Smarta digitala övervakningssystem i arbetsmiljösyfte: tillämpning på arbetsplatsen

Keywords:

Det går inte att bara ersätta befintliga arbetsmiljöförfaranden med nya digitala system för arbetsmiljöövervakning. För ett framgångsrikt införande av digitala system för arbetsmiljöövervakning krävs det att systemen tillämpas på ett korrekt sätt, inbegripet tillhandahållande av stödjande resurser på arbetsplatsen (uppförandekoder, vägledningsdokument/handböcker, utbildningsmaterial, marknadsföringsmaterial och fallstudier).

Detta policydokument innehåller rekommendationer om ramvillkor för att företag effektivt ska kunna tillämpa och integrera digitala system för arbetsmiljöövervakning på arbetsplatsen.

Ladda ner in: bg | cs | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | mt | sl |