Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – Slutlig övergripande analysrapport – Sammanfattning

Keywords:

Sammanfattningen baseras på rapporten om de viktigaste resultaten av ett treårigt pilotprojekt som initierats av Europaparlamentet och leds av EU-Osha, om de utmaningar inom arbetsmiljö som en åldrande arbetskraft innebär.

Resultatet baseras på översyner av åldrande och arbetsmiljö, rehabilitering och återgång till arbete, en granskning av aktuell politik samt program och initiativ för hållbart arbete, inbegripet sådana som är förbundna med rehabilitering och återgång till arbetet i EU:s 28 medlemsstater och de fyra Eftaländerna. Resultatet baseras också på en analys av drivkrafterna för förebyggande åtgärder och främjande av hälsa för en åldrande arbetskraft på arbetsplatserna.

Projektet syftade vidare till att bedöma arbetsmiljösystemens förutsättningar att ta hänsyn till den åldrande arbetskraften och erbjuda bättre förebyggande åtgärder för alla genom hela arbetslivet.

Ladda ner in: en