Återgång till receptionsarbete efter benbrott till följd av låg bentäthet

Keywords:

En receptionist var med om en olycka och fick skador som berodde på att hon hade artros och låg bentäthet, men kunde återvända till arbetet efter sex månaders frånvaro.

Denna fallstudie undersöker hur man gick till väga för att enas om en plan för återgång till arbetet och genomföra den med framgång. Enkla åtgärder gjorde en stor skillnad. Hon kunde bland annat stå i kontakt med sin arbetsplats under hela sjukfrånvaron och återgå till jobbet gradvis.

Man såg över och anpassade arbetsstationen för att se till att hon skulle kunna arbeta utan att få ont. Detta fall visar att vårdgivarna, personalförvaltningen, arbetstagaren själv och dennes närmaste överordnade måste samarbeta och hitta lösningar som möjliggör återgång till arbetet.

Ladda ner in: en