Deltagandebaserad ergonomi för att förebygga muskel- och skelettbesvär på arbetsplatsen

Keywords:

Detta diskussionsunderlag ger en introduktion till deltagandebaserade ergonomiska metoder och undersöker hur effektiva de är för att förebygga arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär. Deltagandebaserade ergonomiska insatser involverar arbetstagarna i arbetet med att ta fram lösningar för att minska ergonomiska risker.

Underlaget beskriver hur dessa metoder fungerar, presenterar några av fördelarna med dem och förklarar varför det kan vara svårt att bedöma hur framgångsrika de är. Det innehåller också praktiska resurser, hänvisningar till mer information och ett antal fallstudier om användning av deltagandebaserade ergonomiska metoder för att minska risken för muskel- och skelettbesvär på arbetsplatsen.

Ladda ner in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |