Muskel- och skeletthälsa bland frisörer

Keywords:

Den här artikeln ingår i en serie diskussionsunderlag som tagits fram för att undersöka sektorer där muskel- och skelettbesvär är mycket vanligt förekommande. Artikeln innehåller en sammanfattning av resultaten av en granskning som gjorts inom ramen för ergoHair-projektet, vars syfte är att främja arbetsmiljön inom frisörbranschen.

I artikeln görs en genomgång av materialet från undersökningen, med slutsatsen att flera arbetsuppgifter och aspekter av arbetet gör att frisörerna löper hög risk att få muskel- och skelettbesvär. En del måste lämna sitt yrke tidigt på grund av arbetets negativa effekter på hälsan. Författarna föreslår vissa åtgärder som skulle kunna minska risken att få muskel- och skelettbesvär. De ger också förslag på områden för framtida arbete.

Ladda nerin: en