Belastningsbesvär inom jordbruket: från riskidentifiering till förebyggande åtgärder

Keywords:

Inom jordbruket är många av arbetsmomenten repetitiva. Tunga lyft och manuellt arbete kan vara påfrestande och ge upphov till obekväma arbetsställningar. Faktorer som utomhusarbete och terrängförhållanden gör utformningen av jordbruksmaskiner till en utmaning för tillverkarna. I det här diskussionsunderlaget tittar vi på mekanisering inom jordbrukssektorn som ett sätt att minska risken för belastningsbesvär, i synnerhet besvär i axlar, armar och händer. Underlaget tar även upp standarder för riskbedömning

och innehåller en fallstudie om jordbruket i Marche-regionen i Italien. Där beskrivs det stöd som INAIL, Italiens nationella institut för försäkring mot olycksfall i arbetet, erbjuder för att hjälpa mikroföretag och småföretag inom jordbrukssektorn att förebygga belastningsbesvär.

Ladda ner in: en