Förebyggande av belastningsbesvär inom byggindustrin: exempel från INAIL:s incitamentsprogram

Keywords:

I detta diskussionsunderlag undersöks förekomsten av belastningsbesvär inom byggindustrin i EU, i synnerhet i Italien, samt de arbetsuppgifter som utsätter arbetstagare för risker, såsom manuella lyft och obekväma arbetsställningar.

Underlaget är inriktat på vibrationer som en betydande riskfaktor för arbetstagare som hanterar verktyg och maskiner där man exponeras för hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer.

I underlaget finns information om standardiserade metoder för att bedöma risker kopplade till biomekanisk överbelastning samt exempel på projekt som finansierats av INAIL, Italiens nationella institut för försäkring mot olycksfall i arbetet, för att hjälpa byggföretag att minska riskerna för belastningsbesvär.

Ladda ner in: en