ErgoKita: ett exempel på en ergonomisk åtgärd inom utbildningssektorn

Keywords:

I detta diskussionsunderlag undersöks projektet ErgoKita, som studerar riskfaktorer för muskuloskeletala besvär bland förskolelärare och effekterna av en åtgärd. Det började med fysiologisk arbetsmätning som behandlade obekväma arbetsställningar, exempelvis sittande och lyft, och omfattade tillhandahållande av ergonomisk utrustning.

Möbler utformade för vuxna, och inte bara för barn, främjade arbetstagarnas hälsa. Arbetstagarmedverkan vid beslutsfattande uppmuntrade delaktighet och ökade medvetenheten, vilket förändrade beteenden både på och utanför arbetsplatsen. Den deltagarbaserade ergonomiska strategin har tillämpats med framgång i många sektorer och åtgärden kan överföras till andra förskolor och andra länder.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne