Belastningsbesvär hos vårdpersonalen

Keywords:

Arbetsbördan inom vården väntas öka samtidigt som det tros bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal och den befintliga arbetskraften blir allt äldre. Det är därför troligt att muskel- och skelettbesvären kommer att bli en allt tuffare arbetsmiljöutmaning inom vård- och omsorgssektorn.

Det här diskussionsunderlaget innehåller en genomgång av litteraturen på området muskel- och skelettbesvär hos personal inom vård och omsorg. Det ger en översikt över belastningsbesvären och hur vanliga de är inom hälso- och sjukvårdssektorn. Dessutom kartläggs riskfaktorerna och effektiva insatser för att förebygga, minska och hantera belastningsbesvären på arbetsplatserna diskuteras.

Ladda nerin: en