Exoskeletons&OSH.pdf.jpeg

Exoskelettens betydelse för arbetsmiljön

Keywords:

I detta diskussionsunderlag undersöks den roll exoskelettala mekanismer kan spela i framtidens arbetsmiljö och hur deras användning kan påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det undersöks vilken roll exoskelettala mekanismer kan spela för att hantera belastningsbesvär och de potentiella risker som kan uppstå när dessa mekanismer används på olika områden.

I diskussionsunderlaget konstateras att det är osäkert hur de exoskelettala mekanismerna långsiktigt påverkar hälsan och det påpekas att det finns svårigheter när det gäller att skapa en enhetlig certifiering och att mer omfattande undersökningar behövs. Det diskuteras också att ta hänsyn till hierarkin för förebyggande åtgärder vid utformning av framtida arbetsplatser hellre än att förlita sig på att de exoskelettala mekanismerna skapar ergonomiska arbetsmiljöer.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hu | nl | pl | pt |

Fler publikationer om detta ämne