Hur digital teknik omformar konsten att förvalta

Keywords:

Denna studie härrör från ett samarbete mellan EU-Osha, Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum och Eurofound. Den beskriver hur digitalisering av arbetsplatser kan bidra till framväxten av datadriven förvaltning och hur detta kan påverka hur arbete organiseras, liksom aspekter av arbetskvalitet såsom arbetsmiljö.

Rapporten innehåller resultaten av Esener-undersökningen och ger förslag på ett antal åtgärder som arbetsplatser kan införa för att mildra de potentiellt negativa effekterna av datadriven förvaltning på arbetstagarnas välbefinnande.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne