E-handelssektorns framtid ur arbetsmiljösynpunkt
11/12/2018 Typ: Diskussionsunderlag 7 sidor

E-handelssektorns framtid ur arbetsmiljösynpunkt

Keywords:ICT/digitalisation, Framväxande risker, Transporter

E-handeln fortsätter att växa och är en sektor som ställer stora krav, inte minst på grund av konsumenternas höga förväntningar.

Detta har lett till ett starkt fokus på effektivitet från e-handelsföretagens sida, vilket bland annat visar sig genom långa arbetsdagar för personalen och korta leveranstider.

Den här artikeln undersöker hur säkerhet och hälsa hos arbetstagare inom e-handelsföretag påverkas av arbetsvillkoren inom sektorn. Dessutom granskas vad som i dagsläget görs för att värna om de här arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Download in:BG | EL | EN | ES | FR | HU | IS | SV

Fler publikationer om detta ämne