Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem i djurrelaterade yrken

Keywords:

I detta diskussionsunderlag presenteras ny forskning som bekräftar att personer med djurrelaterade yrken, t.ex. djuruppfödare, slakteriarbetare och veterinärer, löper särskilt stor risk att exponeras för biologiska agenser i sitt arbete. Diskussionsunderlaget berör utsatta grupper och framväxande risker och innehåller rekommendationer för förbättrade förebyggande åtgärder, med exempel på god praxis.

En litteraturgenomgång, datainsamling samt intervjuer och fokusgrupper med experter utgjorde grunden för de resultat som presenteras här, och de var en del av ett större projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om exponeringen för biologiska agenser på arbetsplatsen samt riskerna med biologiska agenser.  

Ladda ner in: en | fi | hu | lt | lv |