Framväxande risker – Att förutse förändringar: framsynthetsprojekt

Keywords:

EU-Oshas framsynthetsprojekt förutser förändringar som kan leda till nya utmaningar på arbetsmiljöområdet, för att förebygga framtida risker och säkerställa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

I projekten identifieras framväxande risker och behov av ytterligare forskning och åtgärder. EU-Osha har genomfört framsynthetsprojekt om IKT/digitalisering, cirkulär ekonomi, gröna jobb och nanomaterial samt klimatförändringar.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |