Digitaliseringen av arbetet: psykosociala riskfaktorer och arbetsrelaterade belastningsbesvär

Keywords:

Digitaliseringen av ekonomin har ändrat arbetets natur genom distansarbete, plattformsarbete och mobilt arbete som bygger på informations- och kommunikationsteknik (IKT). När covid-19-pandemin bröt ut började allt fler européer arbeta hemifrån i takt med att åtgärder för social distansering vidtogs.

I denna artikel granskas digitaliseringens inverkan på arbetskraften i Europa. Likaså undersöks effekten på psykosociala riskfaktorer (t.ex. arbetsstress, arbetsbörda, balans mellan arbete och privatliv) och fysiska riskfaktorer (t.ex. repetitiva uppgifter, arbetsställning) för arbetsrelaterade belastningsbesvär. I artikeln diskuteras också förebyggandet av sådana problem samt främjandet av hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Ladda ner in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |