Att återgå till arbetet efter sjukledighet med anknytning till belastningsbesvär i samband med psykosociala risker på arbetsplatsen

Keywords:

Belastningsbesvär är ett av de hälsoproblem som arbetstagare oftast rapporterar och de ligger bakom en betydande andel sjukledighet.

I denna artikel undersöks effekterna av psykosociala risker vid återgång till arbetet med belastningsbesvär. I artikeln drar man slutsatsen att de viktiga faktorerna för en lyckad återgång till arbetet inbegriper en helhetsbedömning av de fysiska och psykosociala riskerna, ett planerat program för återgång till arbetet, där arbetstagarna är involverade i
processen, samt en positiv och stödjande arbetsmiljö.

I artikeln fastställs principer för god praxis för en lyckad återgång till arbetet och den innehåller exempel på sådan god praxis.

Ladda ner in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |