Artificiell intelligens för arbetsledning: nuvarande och framtida bestämmelser

Keywords:

AI-baserade arbetsledningssystem kan påverka arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande negativt.

I denna policygenomgång diskuteras hur nuvarande och nyligen föreslagna bestämmelser om AI, dataförvaltning och arbetsmiljö på EU-nivå och nationell nivå kan minska de eventuella negativa effekterna av AI-baserade arbetsledningssystem på arbetsmiljön.

I genomgången ges också rekommendationer för att minska risker i samband med utformningen och användningen av AI-baserade arbetsledningssystem. 

Ladda nerin: en