AI-baserad kvalitetskontroll av material (ID15)

Keywords:

Efterlevnad av EU-direktiv och maskinsäkerhetsstandarder kan ha stor betydelse för framgången för robotsystem och AI-baserade automatiseringslösningar på arbetsplatsen.

Ett svensk-norskt företag som utvecklar och installerar sådana system ger en inblick i de möjliga effekterna av maskininlärning på arbetstagare och företag.

Den inneboende oförutsägbarheten i AI-teknikens förmåga till självinlärning fick företaget att ge specialiserad utbildning inte bara till sina anställda utan även till sina kunder, och att införa striktare säkerhetsåtgärder som till och med kan kräva en fullständig fysisk separation mellan arbetstagare och robotar.  

Ladda nerin: en