Genom vissa anpassningar och förändrade arbetsuppgifter kunde en anställd inom IKT-branschen hantera sin knäartros

Keywords:

En person som jobbar inom IKT-branschen diagnostiserades med knäartros, men kunde behålla sitt arbete tack vare vissa enkla justeringar. Det innebar också att företaget han arbetade för inte förlorade en av sina experter, som kan lära upp andra.

Fallstudien belyser särskilt de ändringar som gjordes av hans arbetsuppgifter. Man tog bort de uppgifter som inbegrep tunga lyft eller att sitta på knä och gav honom enbart skrivbordsuppgifter. I studien konstateras också att företagets distansarbetspolicy spelade en avgörande roll i att han kunde behålla sitt arbete, eftersom han kan arbeta hemifrån de dagar då artrosen gör sig mer påmind.

Vissa enkla verktyg, såsom en bluetooth-mikrofonlur, ger honom friheten att gå runt under samtalen med kunder och detta har hjälpt honom att hålla artrosen i schack.

Ladda ner in: en