Anpassningar och egenvård av osteoporos – så blev en universitetslektor hjälpt

Keywords:
För sex år sedan diagnostiserades en kvinnlig universitetslektor med osteoporos (benskörhet), ett tillstånd som brukar förvärras med tiden, men hon fortsätter ändå att arbeta heltid i flera olika roller på universitetet. 

I denna fallstudie undersöks den avgörande roll som tidig diagnos och insats spelade för att hon skulle kunna behålla sitt arbete. Hon fick bra råd och information, vilket hjälpte henne att ta ansvar för sin egenvård. Hon ökade sin fysiska aktivitet och började bland annat med pilates och att promenera längre sträckor, och begränsade tiden hon tillbringade framför datorn.

Ladda ner in: en