Hänsyn till arbetsmiljöaspekterna när leveranskedjorna görs hållbara

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Att vidta åtgärder för ökad hållbarhet – exempelvis genom att främja en cirkulär ekonomi eller införa förfaranden för hållbar upphandling – kan ha en direkt inverkan på arbetsmiljön.

För att vi alla ska kunna arbeta under säkra och hälsosamma förhållanden under Europas gröna omställning fram till 2040 är det avgörande att arbetsmiljöfrågorna beaktas när hållbarhetsinitiativ tas fram inom alla relevanta politikområden.

För att få veta mer om arbetsmiljö i hållbara leveranskedjor, läs vårt nya diskussionsunderlag Övervakning och förbättring av arbetarskydd i leveranskedjor genom ramverk för hållbarhetsbedömning

Utforska vårt tematiska avsnitt om den cirkulära ekonomin.