Affisch – Arbetstagarskydd i samband med klimatförändringarna: EU-Oshas verksamhet

Keywords:

Klimatförändringarnas inverkan på arbetsmiljöområdet kan ses redan i dag. Affischen presenterades vid högnivåkonferensen ”Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change” (forskningsperspektiv på klimatförändringarnas hälsoeffekter), som anordnades av Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation i februari 2024. Affischen belyser EU-Oshas viktigaste nuvarande och framtida arbetsområden när det gäller att ta itu med klimatförändringsrelaterade utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Ladda ner in: en