You are here

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

Den 14:e upplagan av priset för goda praktiska lösningar är en del av 2018–2019 års kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt och lyfter fram organisationer som aktivt hanterar de risker som farliga ämnen utgör på arbetsplatsen.

Tävlingen om priset för goda praktiska lösningar anordnas av EU-Osha i samarbete med EU-länderna för att uppmärksamma framgångsrika och nyskapande arbetsmiljölösningar. Priset fungerar också som en plattform där man kan dela med sig av och främja goda praktiska lösningar i hela EU.

I 2018–2019 års kampanj ligger fokus på att lösningarna ska visa en helhetssyn på arbetsmiljöarbete och verkliga förbättringar i användningen och hanteringen av farliga ämnen, förbättringar som säkerställer säkra och sunda arbetsvillkor. En oberoende trepartsjury tittar också efter insatser som är både hållbara och överförbara.

Hur deltar man?

EU-Osha välkomnar bidrag från alla intresserade organisationer och privatpersoner runtom i Europa, och även från mellanhänder som arbetsmarknadens parter, arbetsmiljöexperter samt personer som arbetar praktiskt med arbetsmiljöåtgärder eller rådgivning på arbetsplatsnivå.

Mer information om tävlingen och sista anmälningsdag finns i foldern om priset för goda praktiska lösningar.

Ladda ned ansökningsformuläret.

Alla bidrag bedöms först på nationell nivå i ett trepartsnätverk. Ett urval av nationella vinnare får sedan delta i tävlingen på europeisk nivå.

Vid frågor och funderingar kan du kontakta EU-Oshas nationella kontaktpunkt i ditt land.

Här kan du se vilka bidrag som fick pris eller omnämnande under 2016–2017 års kampanj.