You are here

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

I 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet vill man med priset för goda praktiska lösningar uppmärksamma framstående exempel på organisationer som aktivt hanterar arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft.

Om kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv

Europeiska arbetsmiljöbyrån driver en två år lång kampanj för ett hälsosamt arbetsliv, som stöds av EU:s institutioner och de europeiska arbetsmarknadsparterna och som samordnas på nationell nivå genom byråns nätverk av kontaktpunkter.

I den kampanj som pågår 2016–2017, En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet, främjas hållbart arbete och hälsosamt åldrande. I kampanjen framhålls vikten av att förebygga hälsoproblem genom hela arbetslivet. Den ger information om hur arbetet kan anpassas efter individens förmåga, hjälper arbetsgivare och arbetstagare med information och verktyg för att hantera arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft och underlättar för utbyte av god praxis på detta område.

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

Det europeiska priset för goda praktiska lösningar är ett viktigt inslag i varje kampanj. Tävlingen anordnas av Europeiska arbetsmiljöbyrån i samarbete med medlemsstaterna och ordförandeskap för EU:s råd för att uppmärksamma framstående och innovativa bidrag till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Denna utmärkelse fungerar också som en plattform, där man kan dela med sig av och främja goda praktiska lösningar i hela EU.

I 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet vill man med priset för goda praktiska lösningar uppmärksamma framstående exempel på organisationer som aktivt hanterar arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft.

Vid en ceremoni i april 2017 får vinnarna sina utmärkelser, och alla deltagares resultat firas. De prisbelönta och uppmärksammade exemplen kommer att samlas i en publikation som sprids i hela EU och lanseras på arbetsmiljöbyråns webbplats.

Tillgång till all information om priset för goda praktiska lösningar 2016–2017

Tidigare prisbelönta exempel på goda praktiska lösningar

Information om sista inlämningsdag för tävlingsbidrag i ditt land