2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

oseba, ki je vključena v uradni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki združuje učenje v izobraževalnih ustanovah ali ustanovah za usposabljanje ter se zaključi z nacionalno priznano kvalifikacijo

vsak previdnostni ukrep, postopek ali postavitev, ki se oblikuje ali sprejme za varovanje ali zaščito ljudi pred poškodbami ter premoženja in okolja pred škodo

proces vzpostavljanja partnerstva med vodstvom in zaposlenimi za zagotavljanje varnosti, pri katerem so pozornost in ukrepi ljudi nenehno usmerjeni v njihovo vsakodnevno varno ravnanje in vsakodnevno varno ravnanje drugih, na primer, kaj ljudje delajo, zakaj to delajo, kar se nato uporabi za oblikovanje y rayiskavami podprte strategije ukrepov za izboljšanje ravnanja ljudi

energija, ki jo je mogoče koristno pridobivati iz vetra z vetrnimi turbinami, ki jo prenašajo na generatorje, ki spreminjajo mehansko energijo v električno