Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi

InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

raziskovalna metoda, ki vključuje pridobivanje dejstev na podlagi osebnega anketiranja ali vprašalnikov od delavcev na mednarodni ravni

raziskovalna metoda, ki vključuje pridobivanje dejstev na podlagi osebnega anketiranja ali vprašalnikov od delavcev v podjetju na nacionalni ravni

raziskovalna metoda, ki vključuje pridobivanje dejstev na podlagi osebnega anketiranja ali vprašalnikov od delavcev v podjetju na mednarodni ravni