Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

poškodba abdomna oziroma trebuha s topim ali ostrim predmetom, ki lahko poškoduje trebušne organe

dobro opredeljen računski postopek, pri katerem se vzame neka vrednost ali sklop vrednosti kot vhodni podatek, na podlagi katerega se po končnem zaporedju računskih korakov kot izhodni podatek dobi vrednost ali sklop vrednosti

raziskovalna metoda, ki vključuje pridobivanje dejstev na podlagi osebnega anketiranja ali vprašalnikov od delavcev na mednarodni ravni