2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

zakonodaja držav članic, ki izvajajo direktive EU, v katerih so določeni minimalni standardi za varnost in zdravje pri delu

zakonodaja, ki jo sprejmejo države članice, kot to zahteva pravo EU, v obliki direktiv, ki priznava suverenost prava EU