Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62135D

Info -

nacionalni izvedbeni ukrep

Definition:

zakonodaja, ki jo sprejmejo države članice, kot to zahteva pravo EU, v obliki direktiv, ki priznava suverenost prava EU

Context: Info
Context:

Evropska komisija vzpostavila t.i. elektronsko notifikacijsko bazo (imenovano tudi bazo NIM), katere namen je omogočiti uradno notifikacijo nacionalnih izvedbenih ukrepov Generalnemu sekretariatu Evropske komisije. Kot nacionalni izvedbeni ukrepi, ki jih država članica sporoča v zvezi s prenosom direktive v nacionalno zakonodajo, se lahko sporočijo samo uradno sprejeti in zakonsko uveljavljeni ukrepi.

Term reference

Notifikacija nacionalnih predpisov, sprejetih za prenos direktiv v pravni red RS, spletna stran Službe Vlade RS za zakonodajo, http://www.svz.gov.si/si/delovna_podrocja/postopek_notifikacije/notifikacija_nacionalnih_predpisov_sprejetih_za_prenos_direktiv_v_pravni_red_rs/ (9. 10 .2018)

Translations

 • Български: национално законодателство за изпълнение
 • Čeština: národní prováděcí právní předpisy
 • Dansk: national gennemførelsesbestemmelse
 • Deutsch: einzelstaatliche Rechtsvorschriften zur Umsetzung
 • Ελληνικά: εθνικός νόμος ενσωμάτωσης
 • English: national implementing law
 • Español: resultado de la transposición de normativa a la legislación nacional
 • Eesti: riiklikud rakendusaktid
 • Suomi: kansallinen täytäntöönpanolaki
 • Français: loi nationale d’exécution
 • Hrvatski: novi oblici rada
 • Magyar: nemzeti végrehajtó jogszabály
 • Íslenska: innlendar framkvæmdareglur
 • Italiano: legislazione attuativa nazionale
 • Lietuvių: nacionalinis įgyvendinimo įstatymas
 • Latviešu: valsts īstenošanas tiesību akti
 • Malti: liġi nazzjonali ta’ implimentazzjoni
 • Nederlands: uitvoeringswet
 • Norsk: nasjonale gjennomføringsbestemmelser
 • Polski: krajowe przepisy wykonawcze
 • Português: medida legislativa nacional
 • Română: lege de punere în aplicare la nivel național
 • Slovenčina: vnútroštátne vykonávacie predpisy
 • Slovenščina: nacionalni izvedbeni ukrep
 • Svenska: nationell genomförandelagstiftning